kukuricepozadi.jpg (77111 bytes)  

 

malby I výstavy I autor I kontakt

upotoka.jpg (124424 bytes)

Název: U potoka

Rok: 2007

Velikost: 40 x 50

Technika: Tempera na plátně

Cena: 7.800,- Kč