kukuricepozadi.jpg (77111 bytes)  

 

malby I výstavy I autor I kontakt

tsunami.jpg (83979 bytes)

Název: Tsunami

Rok: 2005

Velikost: 40 x 50

Technika: Tempera na plátně