kukuricepozadi.jpg (77111 bytes)  

 

malby I výstavy I autor I kontakt

poprava.jpg (269089 bytes)

Název: Poprava

Rok: 2009

Velikost: 50 x 40

Technika: Tempera na plátně

Cena: 9.800,- Kč