kukuricepozadi.jpg (77111 bytes)  

 

malby I výstavy I autor I kontakt

lovecperel.jpg (138382 bytes)

Název: Lovec perel

Rok: 2001

Velikost: 40 x 50

Technika: Tempera na plátně