kukuricepozadi.jpg (77111 bytes)  

 

malby I výstavy I autor I kontakt

daidalosaikaros.jpg (152344 bytes)

Název: Daidalos a Ikaros

Rok: 2008

Velikost: 80 x 50

Technika: Tempera na plátně