kukuricepozadi.jpg (77111 bytes)  

 

malby I výstavy I autor I kontakt

azdopusy.jpg (65703 bytes)

Název: Až do pusy

Rok: 2004

Velikost: 40 x 50

Technika: Tempera na plátně